Maria Lindström has helped over 1000 people to make the changes they want. Maria works with elite athletes but also in the business world. Maria has been a professional tennis player and participated in the Olympic Games.


Här är hur du förändrar dina idrottsresultat

By: Maria Lindström

Du vill vinna. Du vill visa dig själv och omvärlden – vad du verkligen kan.

 

Men om du inte vet hur du ska släppa BEHOVET av ett speciellt resultat – kommer du oftast underprestera.

 

När du har ett bra förhållningssätt till vinst och förlust kan du få de bästa resultaten under en lång period. 

 

3 kraftfulla sätt att att tänka i förhållande till resultat

 

1: Mät det du kan kontrollera.

 

På en skala 1-5, hur bra var du att göra saker som exempelvis; kroppsspråk, attityd eller taktiken du planerat för matchen? Gör din utvärdering synlig så att andra kan se.

 

2: Veta om ditt varför.

 

Att ha en stark inre känsla och vetskap att du gör detta för dig själv och du känner glädje runt ditt  idrottandet – nästan som det är något du inte kan vara utan. 

 

3: Låt inte dina resultat definierar dig som människa.

 

Bygg upp din bas som person först och främst och låt idrotten vara en väg att hjälpa dig med det. Om vinster karaktäriserar dig som människa är det lätt hänt att även den annalkande förlusten gör det.

 

Att lära dig att släppa behovet av ett speciellt resultat, gör att du kan visa både dig själv och andra vad du verkligen går för.

 

Och det är vad all din träning handlar om, visst?