Rising Beyond Errors: Navigating Mistakes from Afar

De bästa idrottarna ältar inte misstagen - det finns sätt att släppa misstagen på ett snabbt sätt. 


Här är hur du gör det.

Guidad meditation - hur du får misstag på avstånd och laddar om batterierna.


Din föreställningsvärld är ett kraftigt verktyg som kan användas i många olika områden. Detta ljudspår handlar om hur du medvetet får ett negativt minne på avstånd så att du lättare kan släppa taget.

The best players do not dwell on mistakes – there are ways to let go of mistakes quickly.


Here’s how to do it.

Guided meditation – how to get mistakes at a distance and recharge your batteries.

Your imagination is a powerful tool that can be used in many different areas. This particular track is about letting go of negative memory by seeing it from a distance. From a disassociated position.


Unlock the Power of Mindset Mastery to Achieve Your Peak Performance

Om du vill veta mer om hur du kan arbeta tillsammans med mig – börja med att boka en tid för att se om vi är en ”matchning”.

To gain further insights into how we can collaborate effectively, I invite you to initiate the process by scheduling an appointment. This initial step will allow us to assess compatibility and explore our potential partnership.