Maria Lindström har hjälpt över 1000 människor med att få till de förändringar de vill ha. Maria jobbar med elitidrottare men även inom affärsvärlden. Maria har varit professionell tennisspelare och deltagit i Olympiska spelen.


Idrottaren och hennes trollspö skapar osynlig magi (och varför det här hjälper dig att få bättre resultat)


Av: Maria Lindström

Oro för pengar kan börja förstöra din prestation.

Det känns pressande att veta att du behöver “PARA” – för att bli bra.

Visst, några kan försörja sig på sin idrott – men du vet också att många tjänar lite eller bara går jämnt upp.

Din familj, dina föräldrar och du själv har eran nivå på var gränsen går för hur mycket pengar som kan spenderas på idrotten – utan att det får negativa konsekvenser på resten av livet.

Ängslan smyger sig in men samtidigt vill du inte trampa på bromsen.

Du är 100% motiverad för att se hur bra du kan bli. 

För att neutralisera oron runt pengar kan du undersöka vilka andra värden som idrotten har.

Lärdomar du kan ta med dig i andra delar av livet.

Idrottens 7 osynliga magier.


1. Du lär dig att ha tålamod och att värdera hårt arbete – kvaliteter som behövs inom alla områden du vill bli bra i.

2. Idrotten sätter en standard för hälsa – du rör dig och andas. Sundheten du får genom att hålla dig i form kan ibland tas för givet – men inget betyder något utan bra hälsa.

3.Gemenskapen runt idrotten ger ofta en stor trygghet. Det sociala är en stor del av idrottandet och man skapar vänner för livet. 

4.  Att ha en inspirerande mission, något du brinner för – är en gåva i sig. Många får aldrig uppleva det.

5. Idrotten är brutal tydlig – om du inte hanterar misstag och förluster – kommer du inte bli bättre. Misstag är en del av livet och idrotten.
 
6. Du lär dig att vara så positiv som möjligt oavsett dina omständigheter.  Det leder till största förutsättningen för bättre självförtroende och bra självkänsla. 

7.Det är en konst att kunna fokusera bra – distraktionerna är många både på och utanför arenan. De som kan fokuserar på det som är viktigt har ett stort försprång – både på och utanför idrottsarenan.

Att undersöka den underliggande gåvan idrotten har, kan verkligen skapa ett lugn och större frihet när du är på arenan.

När de “7 osynliga magierna”  blir synliga kan paradoxalt nog vinsterna ha större möjlighet att infinna sig. Nästan som magi.


Vad säger du, vad är idrottens största bidrag till dig så här långt?