Hur du hanterar din nervositet - minikursMinikurs


Skapa ett bättre "tänk"så att du orädd kan tävla fritt och kraftfullt.


Lär dig hur.


5 oktober 18.15


45 minuter workshop - du kan ställa frågor på slutet