Maria Lindström har hjälpt över 1000 människor med att få till de förändringar de vill ha. Maria jobbar med elitidrottare men även inom affärsvärlden. Maria har varit professionell tennisspelare och deltagit i Olympiska spelen.


9 “pointers” för att kliva ur normen av förväntningarAv: Maria Lindström

Runt ditt utförande finns en aura av förväntningar.

Helt felaktigt tror du att motivationen kommer från att ha höga förväntningar. Som om man vinner mer för att man SÄGER att man vill vinna.

Förväntningarna blir ett sätt att viss dig själv och omvärlden att du är seriös och målmedveten men det skapar egentligen bara en känsla av ofrihet och rädsla.

Experimentera med att kliva ur normen och in till något nytt. Här är 9 pointers:

1.Skifta fokus från jakten på resultat till att uttrycka glädje i den du är och allt du gör runt din idrott.

2.Skapa inte fantasier om vad du ska förväntas göra – dom är förmodligen någon annans.

3.Reflektera över vad du behöver göra fysisk och mentalt för att skapa den största möjligheten för att få fram din potential.

4.Checka om du ger 100% till den idrott du satsar på?

5.Var tydlig med vad du vill och din intention – släpp sen taget.

6.Dina ambitiösa insatser berättigar dig inte bra resultat.

7.Du kan vara seriös och satsa även utan förväntningar. 

8.Var tydlig med vad du behöver göra – och bli lite bättre varje dag.

9.Var tydlig med – varför du gör din sport. Motivation är inte nödvändig när du har ett starkt “varför”. 

Utan förväntningar  – utkristalliseras den verkliga anledningen varför att utför din sport. Att med glädje utvecklas och se hur bra du kan bli. 

Naturligt flöde och “connection” med här och nu.

Det här är din tid