Jag hjälper idrottare att nå sin potential

Hej, jag är Maria Lindström. Jag gillar att hitta kärnan i vad som ska till för största och snabbaste förändringen och sen leverera optimerade verktyg för att få till förändringen. Som liten var jag besatt av att bli bra i tennis. Jag reste senar jorden runt i 11 år som proffs och blev rankad 87 i världen i singel. 

Det jag kommit fram till är att den snabbaste vägen till bättre resultat är att ändra sitt mindset.

Det största problemet jag ser är att det finns ingen tydlig struktur på hur jag bygger ett bra mindet. Alla vet att det är viktigt men de flesta jobbar inte medvetet med det. Det blir mer av det gamla, teknik och fysträning.

Min mission är att strukturera upp och utbilda idrottare så att de når sin potential på idrottsarenan och även har verktyg med sig ut i livet. Med ett enastående mindset kommer en briljant arbetsmoral, en fantastisk möjlighet att nå ditt mål och ha verktyg som du kan använda i andra områden som business, skolan och entreprenörskap. Genom Add an Attitude hjälper jag idrottare att nå sin potential. 


Maria

Maria Lindström

This website is not a part of Facebook or Facebook Inc. Additionally, this site is not endorsed by Facebook in any way. Facebook is a trademark of Facebook Inc.

2019 © AddAnAttitude